Tinturas

Kit Maxelle

Kit Maxelle

$ 29.900
Precio profesionales $ 29.900

Sin Stock
PROMO WEB MAXXELLE 1 TINTE + 1 OXIDANTE

PROMO WEB MAXXELLE 1 TINTE + 1 OXIDANTE

$ 24.000
Precio profesionales $ 6.800

Sin Stock
PROMO WEB MAXXELLE 10 TINTES + 2 OXIDANTES

PROMO WEB MAXXELLE 10 TINTES + 2 OXIDANTES

$ 44.900
Precio profesionales $ 44.900

Sin Stock
PROMO WEB MAXXELLE 20 TINTES + 3 OXIDANTES

PROMO WEB MAXXELLE 20 TINTES + 3 OXIDANTES

$ 84.900
Precio profesionales $ 84.900

Sin Stock
PROMO WEB MAXXELLE 30 TINTES + 4 OXIDANTES

PROMO WEB MAXXELLE 30 TINTES + 4 OXIDANTES

$ 119.000
Precio profesionales $ 119.000

Sin Stock